Home/News/
BROWSE ALL NEWS
Một cuộc trò chuyện đời thường, với Thế Thông - hoạ sĩ của “Những Thân Thuộc” 
ArtcificDec 21, 2021
“Những Thân Thuộc" - Triển lãm cá nhân của hoạ sĩ Thế Thông
ArtcificDec 21, 2021
Neil Harbisson và sự tiến hoá giác quan của nghệ sỹ cyborg đầu tiên trên thế giới
ArtcificDec 07, 2021
Nghệ thuật thực tế ảo: Từ “Tiếng Thét” đến “Người Đàn Bà Khóc” trong VR
ArtcificDec 07, 2021
Nghệ sỹ cyborg art - những người không muốn thuộc về loài người nữa
ArtcificOct 29, 2021
Browse artworks on the go?
We have a really cool app
Receiving a daily artwork to view, getting special promotions, view artwork on wall with AR technology, etc. All of that is included in our app. Get it now!
artcific-download
artcific-download